Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie

  

  Najnowsze informacje

  Nabór na szkolenia

  Multimedia

  Informacje

  Dyrekcja urzędu

  Struktura organizacyjna

  Ośrodek Ewidencji
    i Świadczeń

  Centrum Aktywizacji     Zawodowej

  Gminne Centra Pracy

  Powiatowa Rada
    Rynku Pracy

  Rejestracja, prawa
   i obowiązki bezrobotnego

  Wyrejestrowanie

  Wydawanie zaświadczeń

  Wysokość zasiłku

  Prawo do zasiłku

  Terminy wypłat     świadczeń

  Szkolenia

  Poradnictwo zawodowe

  Zasoby informacji
    zawodowych

  Pośrednictwo pracy

  Refundacje

  Staż

  Przygotowanie     zawodowe dorosłych

  Wysokość stypedium

  Stypendia

  Dodatek aktywizacyjny

  Projekty

  Obsługa osób     niepełnosprawnych

  Aktywizacja     bezrobotnych do 30 roku     życia

  Informacje

  Refundacje

  Staż

  Świadczenie     aktywizacyjne

  Krajowy Fundusz     Szkoleniowy

  Zgłoszenie oferty pracy     on-line

  Oferty PUP w Rzeszowie

   CBOP

  Zamówienia publiczne

  Dane statystyczne

  Dokumenty do pobrania


Szkolenie z zakresu prowadzenia własnej działalnoœci gospodarczej

Informacja o wyborze instytucji szkoleniowej

Operator - programista CNC ze znajomoœciš rysunku technicznego i technologii obróbki skrawaniem

Informacja o wyborze instytucji szkoleniowej

Logistyk/spedytor międzynarodowy + moduł języka angielskiego

Informacja o wyborze instytucji szkoleniowej

Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych z elementami rehabilitacji + moduł języka niemieckiego

Informacja o wyborze instytucji szkoleniowej

Profesjonalny sprzedawca z fakturowaniem i obsługa kasy fiskalnej

Informacja o wyborze instytucji szkoleniowej<< wstecz